Vuosikokous
14.5.2020 21:10 Uutiset / Pääsivusto

Seuran vuosikokousKOKOUSKUTSU

MERIKARVIAN JÄÄURHEILIJAT RY

VUOSIKOKOUS 4.6.2020 KLO 18:00

Paikka: Korsutupa ( Antintie 25).

Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat:

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Hyväksytään työjärjestys

5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

9§ Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa.

10§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10.1 Puheenjohtajan ja sihteerin palkkio.

Mikäli yhdistyksen jäsenen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi , on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.   
Lisää uutisia
Merikarvian Jääurheilijat
Kategoriat